1-800-822-2897

Plugs

 
3-Prong Plug
VL4150 3 PRONG ARMOURED MALE PLUG
VL4171 FEMALE 3 PRONG PLUG
VL4175 BLACK 2 PRONG VINYL PLUG
VL4170 3 PRONG ARMORED FEMALE PLUG
VL4195-3 PRONG HOSPITAL MALE PLUG